ZOOLOGİYA İNSTİTUTU

 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutunun Əsərləri (ETNZİƏJ) jurnalı zoologiya, entomologiya, parazitologiya, baytarlıq parazitologiyası, epidemiologiya, heyvanların ekologiyası, biokimyası, etologiyası, taksonomiyası, kənd təsərrüfatı zərərvericilərinə qarşı mübarizə ilə bağlı məqalələri dərc edən açıq girişli, resenziyalı jurnaldır. Jurnalın əsas məqsədi elmi və əlaqəli tədqiqatların nəticələrini beynəlxalq səviyyədə elmi ictimaiyyətə çatdırmaqdır. ETNZİƏJ tərəfindən nəşr olunan bütün məqalələri onlayn olaraq sərbəst və çap formada əldə edilə bilər. ETNZİƏJ çapa təqdim edilən məqalələr rəydən sonra dərc olunmağa qərar verildikdə jurnalın növbəti nömrəsində onlayn yerləşdirilir və çap edilir. Onlayn çap olunan məqalələri istifadəçilərin pulsuz yükləmək, məqalələrin tam mətnlərini oxumaq, surətini çıxarmaq, yaymaq, çap etmək hüququ var. E-mail: info@zoobio.az

AMEA Zoologiya Institutu

Elm və Təhsil Nazirliyi