Redaksiya Heyyəti

Barat Əhmədov Əbdül oğlu

Məsul Katib

Anadan Olduğu Yer

Azərbaycan Respublikası, Zəngilan şəhəri

Təvəllüdü

1948-02-18

Elmi dərəcə

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Əsas İş Yeri və Ünvanı

ARETN Zoologiya İnstitutu

Təhsil

Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutu

Vəzifəsi

“Tətbiqi Zooloji Mərkəz”in müdiri

Telefon

Xidməti Telefon: (+994 12) 539 73 59

Faks

Elektron Poçtu

Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:

Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas şifri:

03.00.09

İxtisasın adı:

Entomologiya

Mövzunun adı: Azərbaycan şəraitində pambığa zərər verən mənənələrin (AphisgossypiiGlov., A.craccivoraKoch.) fototermiki reaksiyaları və polimorfizinin ekoloji nizamlanması

Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı:

 

82

Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı:

30

Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı:

7

Fəlsəfə Doktorlarının Sayı:

4

Əsas Elmi Nailiyyətləri:

Kənd təsərrüfat zərərvericilərin (mənənələr, pambıq sovkası, ağamerika kəpənəyivə s.) bioekoloji və fizioloji xüsusiyyətləri araşdırılımış, onların agrosenozlarda say dinamikası, zərər vurma vaxtları və onlara qarşı kompleks mübarizə tədbirləri və müddətləri elmi əsaslandırılmış və əlaqədar təşkilatlara təkliflər verilmişdir.

Elmi Əsərlərinin Adları:

1. Azərbaycanda yetişdirilən günəbaxan bitkisində qeydə alınmış böcəklər (Coleptera). “Elmi tədqiqatlara müasir yanaşma” VII Beynəlxalq Avropa konfransı. Ştutqard, Almaniya, 2013
2. Koksinidlərin Aphiscraccivora Koch.,1854, and Aphisgossypii Glover,1877. mənənələrinin sayının tənzimlənməsində rolu Türkiyə “Zoologiya” jurnalı (ingilisdilində), 7 səh.2014.
3. Dəyişkən temperature şəraitində gün uzunluğunun bəzi pulcuqqanadlıların (Lepidoptera) tırtıllarının inkişafına təsiri. J. “Saratov Aqrar Universitetinin xəbərləri”, 2014.15 s.

4.About the study of the Egyptian locust (Anacridium acgyptium (Linnaeus, 1758)) in Azerbaijan. Journal of Entomology and Zoology Studies, 2018. P.7-12

Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü:

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti - elmi katib

Digər Fəaliyyəti:

AMEA “Zoologiya institutunun əsərləri” və “Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri” toplularının məsul redaktoru

Təltif və Mükafatları:

AMEA-nın Fəxri Fərmanları
SSRİ Nazirlər Soveti yanında Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin bürünc medalı